вівторок, 4 лютого 2014 р.

Проблеми та завдання

     Науково-методична проблема міста: «Формування педагога – новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня» та удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти, системи національного виховання учнівської молоді та підвищення професіоналізму, компетентності, духовності і відповідальності працівників освіти за результати своєї праці.

   Науково-методична проблема школи: «Модернізація системи роботи закладу через запровадження в освітнє середовище інноваційних концепцій з метою створення умов для розвитку обдарованої дитини, професійного й особистісного ставлення як учня, так і педагога».

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ ЩОДО МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
  • Участь у дослідно-експериментальній роботі "Хмарні сервіси в освіті"
  • Концептуальна модель превентивної освіти закладу "Палітра здоров'я в країна нашого дитинства"
  • Підвищення якості роботи закладу та зростання рівня компетентності вчителя 
  • Розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь у олімпіадах тощо)
  • Розробка та впровадження комп’ютерних технологій до навчального процесу .
  • Продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів 
  • Забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня

Немає коментарів:

Дописати коментар