четвер, 6 лютого 2014 р.

Створення позитивного іміджу школи


Назва методичного об’єднання:
Вчителі фізичного виховання та предмету «Захист Вітчизни».
Проблема над якою працює МО:
Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для здоров’я поведінки.Назва методичного об’єднання:
Вчителі математики, фізики і інформатики.
Проблема над якою працює МО:
Впровадження інноваційних методик і технологій навчання з метою формування ключових компетентностей учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання в процесі викладання математики, інформатики і фізики


Назва методичного об’єднання:
Вчителі іноземних мов.
Проблема над якою працює МО:
Впровадження новітніх технологій на уроках англійської мови як необхідна умова розвитку творчої особистості учня

Назва методичного об’єднання:
Вчителів гуманітарного циклу наук
Проблема над якою працює МО:
Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови та літератури засобами використання інноваційних технологійНазва методичного об’єднання:
Класних керівників 5-11 класів
Проблема над якою працює МО:
Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості

Назва методичного об’єднання:
Класних керівників 1-4 класів.
Проблема над якою працює МО:
Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості

Назва методичного об’єднання:
Вчителів школи І ступеня
Проблема над якою працює МО:
Формування громадянської, соціальної та підприємницької компетенції молодших школярівНазва методичного об’єднання:
Вчителів історії та правознавства
Проблема над якою працює МО:
Використання сучасних освітніх технологій з метою створення громадянської компетентності при вивченні історії та правознавства

Назва методичного об’єднання:
Вчителів гармонійного циклу
Проблема над якою працює МО:
Розвиток творчих здібностей та естетичних смаків учнів в інноваційному освітньому просторі


Назва методичного об’єднання:
вчителі природничого циклу
Проблема над якою працює МО:
Формування творчої особистості та підвищення рівня знань через введення інноваційних форм і методів навчання, творча диференція навчального процесу у здоров'язберігаючому просторі

вівторок, 4 лютого 2014 р.

Досвід вчителівНапрям методичної роботи


Методична рада на 2018-2019 н.р. 
П.І.Б.
Посада
Категорія
Відповідає
1
Стецюк Л.І.
Заступник директора з НВР
 вища, вч-м.
Керівник методичної ради
2
Олійник Ю.М.
Заступник директора з НВР
 вища, вч-м.
Впровадження Державного стандарту початкової освіти
3
Жалюк П.П.
Заступник директора з ВР
 вища, вч-м.
Впровадження сучасних форм позакласної роботи
4
Рибак О.В.
Вчитель української мови
вища
Секретар методичної ради
5
Савчук Л.В.
Керівник МО вчителів початкової школи
 вища, ст.вч
Вивчення   і   аналіз   стану НВП в школі І ступеня
6
Комарницька І.Ф.
 Керівник МО вчителів математики, фізики, інформатики
 вища, ст.вч.
Впровадження педагогічних інновацій у НВП
7
Печейко О.М.
Керівник МО вчителів природничого циклу
 вища
Вивчення,     узагальнення, впровадження ППД
8
Нагорна В.І.
Керівник МО  вчителів історії
 вища, ст.вч.
Робота з обдарованими дітьми
9
Сівакова О.С.
Керівник МО вчителів англійської мови
 вища
Вивчення   і   аналіз   стану НВП в школі ІІ ступеня
10
Чернишук М.А.
Керівник МО вчителів естетичного циклу
 вища
Впровадження ІКТ в НВП
11
Денисюк    М М.
Керівник МО вчителів фізичної культури
 вища, вч-м.
Робота з БЖ та запобігання дитячого травматизму
12
Довгань Т.І.
Керівник МО  вчителів філологів
 вища, ст.вч.
Видавнича діяльність
13
Первак М.С.
Керівник Школи молодого вчителя
 вища, вч-м.
Робота з молодими педкадрамиПроблеми та завдання

     Науково-методична проблема міста: «Формування педагога – новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня» та удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти, системи національного виховання учнівської молоді та підвищення професіоналізму, компетентності, духовності і відповідальності працівників освіти за результати своєї праці.

   Науково-методична проблема школи: «Модернізація системи роботи закладу через запровадження в освітнє середовище інноваційних концепцій з метою створення умов для розвитку обдарованої дитини, професійного й особистісного ставлення як учня, так і педагога».

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ ЩОДО МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
  • Участь у дослідно-експериментальній роботі "Хмарні сервіси в освіті"
  • Концептуальна модель превентивної освіти закладу "Палітра здоров'я в країна нашого дитинства"
  • Підвищення якості роботи закладу та зростання рівня компетентності вчителя 
  • Розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь у олімпіадах тощо)
  • Розробка та впровадження комп’ютерних технологій до навчального процесу .
  • Продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів 
  • Забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня