Проблеми та завдання

      Науково-методична проблема закладу: "Створення умов для: - всебічного розвитку національно свідомої особистості, - забезпечення високої якості освіти шляхом партнерської взаємодії учасників освітнього процесу та впровадження інноваційних технологій, - формування компетентностей, необхідних для соціалізації та громадянської активності, - успішної самореалізації та цивілізованої взаємодії з природою".


У 2023-2024 навчальному році пріоритетними напрямами освітньої діяльності є:
продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти; просвіта з питань особистої безпеки; організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу, безпека в інтернеті; посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції; психологічна допомога учасникам освітнього процесу.

Завдання на 2023-2024 н. р.

1. Дотримуватись рекомендацій МОН, МОЗ України щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19;  Постанов КМУ, наказів, листів ДСНС, Нацполіції, Вінницької обласної військової адміністрації щодо правового режиму воєнного стану в Україні. 
2. Затвердити Освітню програму та навчальний план закладу. 
3. Затвердити Навчальні програми (5-6 класах), розроблені на основі модельних навчальних програм. 
4. Погодити План роботи закладу на 2023-2024 н. р. 
5. Провести самооцінку внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу. Напрям 1. Освітнє середовище закладу освіти (методична рада, травень). 
6. В освітній діяльності використовувати навчально-методичне забезпечення, що має   гриф    Міністерства освіти і науки України. 
7. При організації освітнього процесу в карантинних умовах дистанційне навчання проводити за допомогою платформи G-Suite (додатки Google клас, Google Meet тощо). 
8. Інформувати учнів та їхніх батьків про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; оприлюднювати критерії на інформаційних стендах в класних кабінетах (класні керівники, вчителі-предметники, вересень).
9. Заслуховувати педагогічних працівників щодо результатів підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації – установ, сервісів «Всеосвіта», «На урок», «Prometeus», ХАБ тощо для визнання дійсними отриманих сертифікатів, свідоцтв. 
10. Вчителям початкової школи взяти участь у сертифікації педагогічних працівників (дирекція закладу). 
11. Забезпечити активну участь педагогів у фахових конкурсах, в методичних заходах різних рівнів, у реалізації міських, обласних та всеукраїнських проектів та програм, грантовій та видавничій діяльності. Взяти участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024» в номінаціях «Українська мова та література», «Фізика», «Географія», «Образотворче мистецтво» . Методичній раді закладу надавати методичну допомогу педагогічним працівникам, які виявляють бажання брати участь у фахових конкурсах, розробляють методичні посібники (методична рада, керівники МО, вчителі-предметники, постійно).
12. Продовжити участь у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» з метою здобуття учнями навичок критичного сприйняття інформації (Чепікова-Літвінова Н.О., Нетребська В.В., Бубела Я.В., учні класів). 
13. Взяти участь в освітньому проекті «Енергоефективні школи: нова генерація» (Мальченко Л.В., Печейко О.М.) 
14. Творчій лабораторії «Клауд технолоджі» розробити Положення конкурсу на кращий урок за загальношкільним проектом «STEM-сходинки творчості і самореалізації». Вчителям 3-11 класів взяти участь у конкурсі (методична рада, керівники МО, листопад-березень). 
15. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснювати у довільній формі у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел (вчителі-предметники). Поурочні плани зберігати протягом календарного дня. 
16. Контрольні роботи з предметів виконувати на проштампованих подвійних листках або в окремих зошитах. 
17. Оцінювання особистісних надбань учнів початкових класів виражати вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною, у 3-4 класах – рівневою оцінкою. Результати оцінювання діагностувальних робіт фіксувати у Класному журналі(вчителі початкових класів).
18. Оцінювання результатів навчання учнів 5 класів у І семестрі здійснювати за рівневою шкалою. 
19. Попередню оцінку за результатами підсумкового оцінювання фіксувати лише на носіях зворотнього зв’язку з батьками (вчителі початкових класів). 
20. Здійснювати запровадження інклюзивної форми навчання. Продовжити просвітницьку роботу з питання інклюзивної освіти серед учнів, педагогічних працівників та батьків учнів. 
21. Продовжити роботу з попередження булінгу; формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії (класні керівники 1-11 класів) 
22. Започаткувати освітній бенчмаркінг (вивчення і використання власного досвіду й успішного досвіду у сфері освіти). Покращити роботу з підготовки та проведення методичних декадників, предметних та виховних тижнів з метою підтримки стійкого інтересу школярів до вивчення предметів. Підсумки висвітлювати на сайті закладу в рубриці «35-канал інформує» (керівники МО). 
23. Брати участь у реалізації Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських програмах: 
  • Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року; 
  • Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року;
  • Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року; Програма МОН України «Просвітницька робота «Рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»; 
  • Національний план дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року;
  • Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX); 
  • Стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року; 
  • Міський проект «Спілкуємось англійською»;  
  • Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2025 року.
24. Поглибити формування національної свідомості учнів шляхом впровадження компаративного інтегрованого навчання на уроках української мови, української літератури та зарубіжної літератури (вчителі української мови та зарубіжної літератури). 
25. Поглибити практичне спрямування освітньої діяльності з предметів природничо-математичного циклу. На уроках використовувати завдання Програми Міжнародного оцінювання учнів PISA (вчителі природничого циклу, фізико-математичного циклу). 
26. Продовжити роботу з волонтерами за освітньою програмою Global Go Camp з метою вдосконалення методики викладання іноземної мови (вчителі англійської мови).
27. Забезпечувати колективну та особисту безпеку всіх учасників освітнього процесу. В 1-11 класах бесіди з БЖД записувати на окремо відведених сторінках класного журналу (класні керівники). 

Немає коментарів:

Дописати коментар